Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր․ «Կրթությունը՝ ՔԿՀ-ի պատերից ներս․ ի՞նչ կարող է սովորել բանտարկյալը»

Հանրային Ռադիոն լուսաբանել է 2023թ. փետրվարի 14-ին տեղի ունեցած «Կրթությունը քրեակատարողական հիմնարկներում. մարտահրավերներ և հեռանկարներ» թեմայով կոնֆերանսը։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.