Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

«Քո ձայնը». Դատապարտյալների աշխատանքների տոնավաճառ

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի Նարե Հովհաննիսյանը «Քո ձայնը» հաղորդաշարի շրջանակներում խոսել է Impact Hub Yerevan -ի կազմակերպած ամանորյա տոնավաճառի մասին, որին կներկայացվեն դատապարտյալների ձեռքի աշխատանքները։ 

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.