Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Juremonia հարթակ

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպությունը Juremonia հարթակի անդամներից է։ Հարթակը ստեղծվել է ԵՄ ֆինանսական աջակցությամբ ընթացող, «Հայաստանում արդարադատության ոլորտի մշտադիտարկում» ծրագրի շրջանակում։

Նպատակն է խթանել ՀԿ ոլորտի իմաստալից դերը արդարադատության ոլորտի բարեփոխումներում:

Խնդիրներն են․

 • ՔՀԿ-ների կարողություններիզարգացում արդարադատության ոլորտի և ոստիկանության բարեփոխումներիիրականացման ապացույցների և իրավունքների վրա հիմնված մոնիտորինգի, հաշվետվությունների և ադվոկացիայի ոլորտում:
 • Քաղաքացիական հասարակության դերի ուժեղացում բարեփոխումների իրականացման համար քաղաքականության առաջարկների և կոնկրետ առաջարկությունների ու գործողությունների ծրագրերի տրամադրելու հարցում։
 • Արդարադատության բարեփոխումների գործընթացների շուրջ հանրային իրազեկության և բանավեճի բարձրացում, քաղաքացիների և ԶԼՄ-ների մասնակցություն

Ոլորտային ծածկույթն է․

 • Դատաիրավական բարեփոխումներ
 • Ոստիկանության բարեփոխումներ
 • Հակակոռուպցիոն բարեփոխումներ
 • Բանտային ու Պրոբացիոն բարեփոխումներ
 • Մարդու Իրավունքների ռազմավարություն

Հիմնական գործողություններն են․

 • Նախնական ու վերջնական այլընտրանքային զեկույցների կազմում
 • Մոնիտորինգի, հաշվետվությունների և ռազմավարական շահերի պաշտպանության վերաբերյալ վերապատրաստման ծրագրերի նախագծում
 • Արդարադատության ոլորտի բարեփոխումների մոնիտորինգի և գնահատման համար ուսումնական պլանի, ուղեցույցի, գործիքների մշակում
 • ՔԱ ոլորտի բարեփոխումների ՀԿ-հարթակի ստեղծում
 • Արդարադատության մատչելիության վերաբերյալ մոնիտորինգի և հետազոտական դրամաշնորհների տրամադրում
 • Մշակել և կառավարությանը ներկայացնել բարեփոխումների իրականացման վերաբերյալ հետազոտությունների և մոնիտորինգի հաշվետվությունները:

Հիմնական թիրախներն են

 • Արդարադատության նախարարություն
 • Ոստիկանություն
 • Քննչական մարմիններ
 • Դատախազություն
 • Դատարաններ
 • Քկ ծառայություն
 • Պրոբացիայի ծառայություն

Հարթակի գործունեության մասին կարող եք տեղեկանալ կայքից. juremonia.am

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.