Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Լուրեր. «Մահվան վիճակագրությունը մտահոգիչ է»

«Ազդարար»-ի պատրաստած ռեպորտաժում Նարե Հովհաննիսյանը ներկայացրել է ազատազրկված անձանց շրջանում արձանագրված մահվան դեպքերին առնչվող խնդիրները:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.