Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Մեկնարկվել է «Պրոբացիայի կին շահառուների հզորացում՝ հանուն կայուն ապագայի» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը

Սույն թվականի հուլիս ամսից մեկնարկում ենք «Պրոբացիայի կին շահառուների հզորացում՝ հանուն կայուն ապագայի» դրամաշնորհային ծրագրի իրականացումը:

Ծրագրին մասնակցում են պրոբացիայի կին շահառուները, այսինքն՝ կանայք.

  • որոնց նկատմամբ կիրառվել է այլընտրանքային խափանման միջոց,
  • որոնց նկատմամբ նշանակվել է ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժ կամ անվտանգության միջոց,
  • որոնց նկատմամբ պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու կամ պատժից պայմանական վաղաժամկետ ազատելու դեպքում նշանակվել է փորձաշրջան,
  • որոնք պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատվել են,
  • որոնց պատժի կրումը հետաձգվել է։

Ծրագրի նպատակն է խթանել պրոբացիայի կին շահառուների տնտեսական կայունությունը՝ զարգացնելով նրանց մասնագիտական հմտությունները և բարելավելով նրանց նյութական բարեկեցությունը:

❗️Այդ նպատակով կազմակերպում ենք մատնահարդարման, վարսահարդարման և բիզնես հմտությունների զարգացման դասընթացներ, իսկ դասընթացների ավարտին մասնակիցներին կտրամադրենք մատնահարդարման և վարսահարդարման աշխատանքներ կատարելու համար անհրաժեշտ նյութեր և սարքավորումներ:

Այսպիսով՝ նրանք դուրս չեն մղվի աշխատաշուկայից, չեն անտեսվի և չեն կորցնի աշխատելու մոտիվացիան, այլ կկայանան և կունենան կայուն եկամուտ՝ օրինակ ծառայելով այլ կանանց։

Ծրագիրն իրականացվում է Հայաստանում կանանց հիմնադրամի աջակցությամբ: Ծրագրի իրականացման շրջանակներում համագործակցում ենք ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության հետ:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.