Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Կարևորում ենք Հավասարության կոալիցիայի հետ համագործակցությունը

Խտրականության դեմ պայքարի և հանուն հավասարության կոալիցիան իր շուրջն է համախմբել այն կազմակերպություններին և անհատներին, որոնց հիմնական նպատակն է խթանել Հայաստանում հավասարության մշակույթը և աջակցել խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքի պաշտպանությանը:

2021թ.-ի հուլիսի 17-18-ը Կոալիցիան իր անդամ կազմակեպությունների և անհատների մասնակցությամբ արտագնա աշխատաժողով էր կազմակերպել՝ մշակելու համար առաջիկա տարիների ռազմավարական պլանը:

Աշխատաժողովն արդյունավետ էր: Մասնակիցները ծանոթացել են Կոալիցիայի ծրագրերին, քննարկել են ներքին և արտաքին հաղորդակցությանն առնչվող հարցերը և մշակել են 2021-2024թթ.-ի ռազմավարական գործողությունները:

Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի ներկայացուցիչ Նարե Հովհաննիսյանը ևս մասնակցել է նշված աշխատաժողովին: Նա Կոալիցիայում ընդգրկված է որպես անհատ անդամ։

Ազատազրկված անձինք կրկնակի խոցելի խումբ են: Նրանք հասարակության մեջ խտրականության են ենթարկվում այն պատճառով, որ ունեն ազատազրկված կարգավիճակ: Բացի այդ, քրեակատարողական հիմնարկներում չեն գործում խտրականության արգելքին ուղղված հատուկ ընթացակարգեր:

Ազատազրկված անձանց հավասարության և խտրականությունից զերծ մնալու իրավունքի պաշտպանությունը Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի համար օրակարգային է:

Այս համատեքստում կազմակերպությունը կարևորում է Կոալիցիայի հետ համագործակցությունը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.