Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Համագործակցության հուշագիր՝ Եվրասիա միջազգային համալսարանի հետ

Այսօր՝ 2022 թվականի մարտի 22-ին, «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի և Եվրասիա միջազգային համալսարանի միջև կնքվեց համագործակցության հուշագիր:

Հուշագրի նպատակն է նպաստել աշխատաշուկայում համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների մրցունակության բարձրացմանը, նրանց որպես կամավորների ներգրավել կազմակերպությունում և մասնակցել բուհի հետազոտական աշխատանքներին:

Կողմերը պատրաստակամություն են հայտնել համատեղ կազմակերպել շահառուների գործնական հմտությունների զարգացման արտալսարանային դասընթացներ, դատախաղեր, նմանակումներ (simulations), իրականացնել հետազոտություններ ու քննարկումներ, մասնակցել իրավաբանական կլինիկայի աշխատանքներին:

Կազմակերպությունն իր հերթին կղեկավարի համալսարանի բակալավրի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսի երկուական ուսանողի ավարտական աշխատանքները և մագիստրոսական թեզերը, որոնք կվերաբերեն քաղաքացիաիրավական և քրեաիրավական ոլորտներին, ինչպես նաև կկազմակերպի համալսարանի ուսանողների պրակտիկան:

Իր խոսքում Եվրասիա միջազգային համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Օհանյանը նշեց, որ ներառականությունը համալսարանի որդեգրած կարևոր սկզբունքներից մեկն է, և այդ շրջանակներում համալսարանը պատրաստ է աջակցել ազատազրկված անձանց:

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը կարևորեց համալսարանի հետ համագործակցությունը՝ նշելով, որ կազմակերպությունն իր կողմից կներդնի առավելագույն ջանքերը՝ արդյունավետ համագործակցության կայացման համար:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.