Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Հայաստանի և Վրաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչների և լրագրողների աշխատանքային հանդիպում

2022թ. սեպտեմբերի 23-25-ը Հայաստանի և Վրաստանի քաղհասարակության մի շարք ներկայացուցիչներ և լրագրողներ հանդիպեցին Հաղպատում՝ քննարկելու գործընկերային ցանցերի ստեղծման, համատեղ ծրագրերի իրականացման և համագործակցության հեռանկարները:

Երկու երկրների լրագրողները և ՀԿ ներկայացուցիչները ներկայացրեցին համագործակցության ակնկալիքները, համատեղ նախագծերի գաղափարները, դրանց իրականացման մեդիա ռազմավարությունները, ԶԼՄ-ների հետ աշխատանքի փորձը, ՀԿ-ԶԼՄ համագործակցության բարելավման առաջարկությունները:

Աշխատանքային քննարկմանը մասնակցում էր նաև «Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.