Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունը հրապարակել է 2022 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը

ՀՀ ԱՆ քրեակատարողական ծառայությունը հրապարակել է 2022 թվականի ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը:

Հաշվետու տարում ծառայությունը շարունակել է իրականացնել արդարադատության ոլորտում նախատեսված բարեփոխումները՝ շեշտադրելով վերասոցիալականացման և վերականգնողական արդարադատության գաղափարախոսությունը։ Այս համատեքստում շարունակական քայլեր են ձեռնարկվել ազատազրկված անձանց արտաքին աշխարհի հետ կապի ամրապնդման, պահման պայմանների բարելավման և վերասոցիալականացման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ։

Հաշվետվության մեջ անդրադարձ է կատարվում Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ կնքված համագործակցության հուշագրին, որի շրջանակներում Շվեդական զարգացման գործակալության ֆինանսական աջակցությամբ անցկացվել են քրեակատարողական ծառայողների, մասնավորապես սոցիալական աշխատողների և հոգեբանների վերապատրաստման դասընթացներ։

Ծառայության հետ համագործակցության համատեքստում Կազմակերպությունը հաշվետու տարում մի շարք ծրագրեր է իրականացրել՝ ուղղված քրեակատարողական համակարգում գենդերային զգայուն քաղաքականության և COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն արձագանքի մեխանիզմների մշակմանը ներդրմանը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.