Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի նոր՝ 2023-2026 թվականների ռազմավարության նախագիծը ներկայացվեց հանրային քննարկման

Արդարադատության նախարարի տեղակալ Լևոն Բալյանի գլխավորությամբ 2023 թվականի մայիսի 22-ին և 23-ին անցկացվեցին Հայաստանի Հանրապետության քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի 2023-2026 թվականների ռազմավարության նպատակների և ուղղությունների վերաբերյալ քննարկումները, որոնց նպատակն էր հավաքագրել բարձրաձայնված խնդիրներն ու մտահոգությունները:

Նշված ոլորտներում իրավիճակը բարելավելու, ինչպես նաև դրանց շարունակական զարգացումն ապահովելու համար 2023-2026 թվականների ռազմավարության նպատակներն են քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտի օրենսդրության բարեփոխումը, քրեակատարողական հիմնարկների և պրոբացիայի ծառայության ենթակառուցվածքների և տարածքների արդիականացումը, քրեական պատիժների ոլորտում վերականգնողական արդարադատության սկզբունքների շարունակական կատարելագործումը և պատժի նպատակների արդյունավետ իրացումը, որին հասնելու համար առաջնահերթ է քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում առկա խնդիրների մանրամասն ուսումնասիրությունը և դրանց լուծմանն ուղղված թիրախային քայլերի ձեռնարկումը:

Քննարկումներին մասնակցեց նաև Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոնի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանը՝ ներկայացնելով ռազմավարության նպատակների և ուղղությունների վերաբերյալ կազմակերպության արձանագրած խնդիրները և դրանց լուծման առաջարկությունները, որոնք արդեն իսկ տեղ են գտել ռազմավարության նախագծում։

Նախարարի տեղակալ Լևոն Բալյանն արձանագրեց, որ ներկայումս իրականացվող լայնածավալ բարեփոխումների շրջանակներում առանձնակի կարևորվում են քրեական պատիժների ոլորտում անձանց իրավունքների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանությունը, դրանց լիարժեք իրացման երաշխիքների ստեղծումը, իրավունքների և օրինական շահերի իրացմանն ուղղված արդյունավետ մեխանիզմների նախատեսումը, ինչպես նաև դրանց շարունակական կատարելագործումն ու նորովի արժևորումը:

Լևոն Բալյանը նշեց, որ ռազմավարությունը մշակելիս հաշվի են առնվել ինչպես 2019-2023 թվականների ռազմավարությամբ նախատեսված և չկատարված կամ մասամբ կատարված միջոցառումների կատարման անհրաժեշտությունը, այնպես էլ քրեակատարողական և պրոբացիայի ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ տարբեր շահագրգիռ անձանց և կազմակերպությունների կողմից ներկայացված նկատառումներն ու առաջարկությունները: Նախարարի տեղակալը վստահություն հայտնեց, որ շարունակվելու է արդեն իսկ ձևավորված արդյունավետ համագործակցությունը:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.