Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Գրադարանների դերը և նշանակությունը ազատազրկված անձանց համար․ հայաստանյան փորձի ուսումնասիրություն

«Իրավական նախաձեռնությունների կենտրոն» ՀԿ-ի նախագահ Նարե Հովհաննիսյանի հեղինակած «Գրադարանների դերը և նշանակությունը ազատազրկված անձանց համար․ հայաստանյան փորձի ուսումնասիրություն» հոդվածը հրապարակվել է «Բանբեր Հայաստանի գրադարանների» հանդեսի 2024 թվականի 1-ին համարում (էջեր 19-28)։

Հոդվածում մանրամասն ձևով անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում գործող գրադարաններին և ընթերցասրահներին՝ շեշտադրելով դրնց ազդեցությունն ազատազրկված անձանց կյանքի վրա։

Այն հասցեագրում է գրքերի շրջանառության, գրացուցակների կազմման, գրքերի պահպանման և համալրման, գրադարանավարների գործառույթների և մի շարք այլ կարևոր հարցեր՝ բացահայտելով այն միջոցները, որոնք կարևոր են ազատազրկված անձանց շրջանում ընթերցանությունը խթանելու համար։

Եզրակացությունն այն է, որ, այնուամենայնիվ, դժվար է գնահատել ազատազրկված անձանց շրջանում ընթերցանության օգտավետությունը, քանի որ չկան այն խրախուսելու միջոցներ, անհրաժեշտ պայմաններ և ծրագրեր, որոնք կարող են ընթերցանությունն առաջնահերթ դարձնել քրեակատարողական համակարգում։

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.