Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 1․ «Ջատագովելով գենդերային զգայուն քաղաքականության մշակման և կիրառման անհրաժեշտությունը կանանց ազատազրկման վայրերում»

Իրականացման վայրը

Երևան

Դոնոր

Հայաստանում կանանց հիմնադրամ

Տևողություն

2019թ., մարտ-մայիս

Դրամաշնորհի չափ

1000 EUR

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է նպաստել քրեական արդարադատության համակարգում ազատազրկված կանանց վիճակի բարելավմանը գենդերային զգայուն քաղաքականության մշակման և կիրառման միջոցով:

Ծրագրի կարճաժամկետ նպատակն է նպաստել ազատազրկման վայրերում կանանց՝ սեռին/գենդերին հատուկ կարիքների և խնդիրների ուսումնասիրությանը և բացահայտմանը՝ նրանց նկատմամբ խոշտանգումներն ու դաժան վերաբերմունքը կանխելու համար:

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Ուսումնասիրել ազատազրկված կանանց՝ սեռով/գենդերով պայմանավորված խնդիրները և կարիքները:
  • Մշակել առաջարկություններ ազատազրկման վայրերում գենդերային զգայուն քաղաքականության կիրառման ուղղությամբ:
  • Իրականացնել ջատագովություն՝ որոշում ընդունող և քաղաքականություն իրականացնող կառույցների, շահառուների, շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ:
  • Բարձրացնել հանրության տեղեկացվածության մակարդակը ազատազրկված կանանց՝ սեռով/գեդներով պայմանավորված խնդիրների և կարիքների մասին:
  • Բարելավել կազմակերպության՝ ջատագովության միջոցով ոլորտում փոփոխություններ իրականացնելու կազմակերպական ներուժը:

Ծրագրի իրականացման արդյունքում մշակվել է կանանց ազատազրկման վայրերում զգայուն քաղաքականության փաստաթուղթ, որը կաջակցի ոլորտի համար պաստախանատու պետական կառույցներին՝ իրենց գործուեության մեջ ներառելու գենդերային զգայուն մոտեցումներ և պրակտիկա: Նկարահանվել է ազատազրկված կանանց հիմնախնդիրները վերհանող տեսաֆիլմ:

Հետազոտություն. «Գենդերային զգայուն քաղաքականության մշակման և կիրառման անհրաժեշտությունը կանանց ազատազրկման վայրերում»

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.