Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 4․ «Ջատագովելով սեռական կողմնորոշման և գենդերային ինքնության հիմքով խտրականության արգելքը քրեակատարողական հիմնարկներում»

Իրականացման վայրը

Երևան

Տևողություն

2020թ., մայիս – սեպտեմբեր

Դրամաշնորհի չափ

520,550 ՀՀ դրամ

Դոնոր

«Նոր Սերունդ» Մարդասիրական ՀԿ

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի երկարաժամկետ նպատակն է նպաստել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց հավասարության և խտրականության չենթարկվելու իրավունքի ապահովմանը։

Ծրագրի միջնաժամկետ նպատակն է նպաստել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված քաղաքականության փաստաթղթերի և ընթացակարգերի մշակմանը:

Ծրագրի կարճաժամկետ նպատակն է նպաստել հանրության և որոշում կայացնողների շրջանում ազատազրկվածԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ զգայունության և տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացմանը:

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Հանրայնացնել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ քրեակատարողական հիմնարկներում դրսևորվող խտրականության դրսևորումները։
  • Բարձրացնել հանրության, որոշում կայացնող և քաղաքականության մշակող կառույցների զգայունությունը և տեղեկացվածության մակարդակը ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ դրսևորվող խտրականության մասին։
  • Նպաստել ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց նկատմամբ հանրության, որոշում կայացնող և քաղաքականություն մշակող կառույցների վերաբերմունքի փոփոխությանը:

Հետազոտություն. «Ազատազրկված ԼԳԲՏ անձանց հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.