Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 5․ «Ջատագովելով ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի իրացման արդյունավետ մեխանիզմների մշակումը և կիրառումը»

Իրականացման վայրը

Երևան

Տևողություն

2020թ., օգոստոս – նոյեմբեր

Դրամաշնորհի չափ

800,000 ՀՀ դրամ

Դոնոր

Հանրային քաղաքականության ինստիտուտ

ԲՀՀ-Հայաստան

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի պաշտպանության հարցում պետության ստանձնած պարտավորությունների և որդեգրած սկզբունքների պատշաճ կատարումը:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • Դիտարկել ազատազրկված անձանց աշխատանքի իրավունքի իրացմանը խոչընդոտող համակարգային պատճառները և դրանց ազդեցությունն անհատական մակարդակում:
  • Մշտադիտարկման արդյունքների հիման վրա մշակել իրավիճակի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ։
  • Իրականացնել ջատագովություն՝ որոշում ընդունող և քաղաքականություն իրականացնող կառույցների, շահառուների և շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ։

Հետազոտություն. «Ազատազրկված անձանց աշխատանքային իրավունքի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.