Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 9. «COVID-19-ի ազդեցությունն ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների իրավունքների պաշտպանության վրա»

Իրականացման վայրը

Երևան

Տևողություն

2022թ. ապրիլ – հունիս

Դրամաշնորհի չափ

2,705,000 ՀՀ դրամ

Դոնոր

Հայաստանում կանանց հիմնադրամ

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների իրավունքների պաշտպանությունը համավարակի պայմաններում և բարձրացնել նրանց վերաբերյալ հանրային իրազեկվածությունը:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • Ուսումնասիրել և վերլուծել ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված անձանց շրջանում Covid-19-ի կանխարգելմանը, խնամքին և բուժմանն ուղղված ներպետական օրենսդրությունը, միջազգային չափորոշիչները և ուղեցույցերը՝ գենդերային զգայուն լինելու տեսանկյունից:
  • Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա մշակել ազատազրկված և պրոբացիայի ծառայությունում հաշվառված կանանց ու աղջիկների վիճակի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ:
  • Բացահայտված հիմնախնդիրների շուրջ իրականացնել ջատագովություն և հանրային իրազեկում:

Կալանավորված և դատապարտված կանայք՝ համավարակի մասին

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Հետազոտություն. «COVID-19 նոր կորոնավիրուսային հիվանդության ազդեցությունը կալանավորված և դատապարտված կանանց վրա»

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.