Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 10. «Ջատագովելով բանտերում և պրոբացիայի ծառայությունում COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն արձագանքի մեխանիզմների մշակման և ներդրման կարևորությունը»

Իրականացման վայրը

Երևան

Տևողություն

2022թ. սեպտեմբեր-նոյեմբեր

Դրամաշնորհի չափ

12,000 EU

Դոնոր

Նիդեռլանդների հելսինկյան կոմիտե

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է շահերի պաշտպանության միջոցով նպաստել բանտերում և պրոբացիայի ծառայությունում COVID-19 համավարակին գենդերազգայուն արձագանքի մեխանիզմների մշակմանը և ներդրմանը:

Ծրագրի խնդիրներն են՝

  • Ուսումնասիրել բանտերում և պրոբացիայի ծառայությունում COVID-19 համավարակի կանխարգելմանն առնչվող միջազգային և ներպետական փաստաթղթերը՝ գենդերազգայուն լինելու տեսանկյունից, մշակել իրավիճակի բարելավմանն ուղղված քաղաքականության փաստաթուղթ:
  • Իրականացնել բացահայտված հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված շահերի պաշտպանություն:
  • Բացահայտված հիմնախնդիրների շուրջ իրականացնել հանրային իրազեկում:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՏԵՍԱՖԻԼՄԵՐ

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.