Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Ծրագիր 7. «Նպաստելով ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի արդյունավետ իրացմանը»

Իրականացման վայրը

Երևան

Տևողություն

2021թ. հունիս – 2022թ. հունվար

Դրամաշնորհի չափ

6,867,000 ՀՀ դրամ

Դոնոր

Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամ

Ծրագրի նկարագրություն

Ծրագրի նպատակն է խթանել ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի իրացման հարցում պետության ստանձնած պարտավորությունների և որդեգրած սկզբունքների պատշաճ կատարումը:

 

Ծրագրի խնդիրներն են.

  • Ուսումնասիրել ազատազրկված անձանց կրթության իրավունքի իրացման օրենսդրական ու պրակտիկ խոչընդոտները և դրանց ազդեցությունն անհատական մակարդակում, մշակել իրավիճակի բարելավմանն ուղղված առաջարկություններ:
  • Իրականացնել բացահայտված հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված ջատագովություն:
  • Բացահայտված հիմնախնդիրների շուրջ իրականացնել հանրային իրազեկում:

the Kick-ass Multipurpose WordPress Theme

© 2024 Kicker. All Rights Reserved.

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.